Informacja o ograniczeniu stosowania niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie związanym z obowiązkami archiwizacyjnymi

 

Informacja o ograniczeniu stosowania niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie związanym z obowiązkami archiwizacyjnymi