Symbol   Przedmiot postępowania
AZ-03-2017   Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów Muzeum Narodowego w Poznaniu