Drukuj 
Symbol Oferty do dnia Przedmiot postępowania
AZ-06-2018 24-08-2018 Roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczące mostka kamiennego oraz wystroju kamieniarskiego sali polskiej - kominka i 3 ościeży w zamku w Gołuchowie 

 

 
Szukaj:  
Nazwa pliku Rozmiar Data
zal 1
AZ-06-2018 info z sesji otwarcia ofert.pdf 192 KB24/08/2018 11:17:00
AZ-06-2018 wybor najkorzystniejszej oferty.pdf 385 KB29/08/2018 07:38:20
ogl AZ-6-2018.xps 296 KB09/08/2018 11:45:00
siwz.pdf 293 KB09/08/2018 11:45:00
zal 2 formularz ofertowy.pdf 219 KB09/08/2018 11:45:00
zal 3 osw25a_1 wyklucz.pdf 194 KB09/08/2018 11:45:00
zal 4 osw25a_1 warunki.pdf 188 KB09/08/2018 11:45:00
zal 5 gr kapit - osw.pdf 174 KB09/08/2018 11:45:00
zal 6 wzor umowy.pdf 277 KB09/08/2018 11:45:00
zal 7 wykaz robot.pdf 127 KB09/08/2018 11:45:00
zal 8 wykaz osob.pdf 132 KB09/08/2018 11:45:00