Zapytania ofertowe

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-55/U/2020

30.09.2020r.
godz. 11:00

"Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów"
     

Czytaj więcej: AZ-55/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-60/U/2020

30.09.2020r.
godz. 11:00

"Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w kuchni królewskiej"
     

Czytaj więcej: AZ-60/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-54/U/2020

29.09.2020r.
godz. 11:00

„Malowanie sal ekspozycji stałej w Muzeum Narodowym w Poznaniu”
     

Czytaj więcej: AZ-54/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-51/U/2020

22.09.2020r.
godz. 11:00

„Dostawa rękawic dla zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID 19”
     

Czytaj więcej: AZ-51/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-50/U/2020

17.09.2020r.
godz. 11:00

Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu
     

Czytaj więcej: AZ-50-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-48/U/2020

09.09.2020r.
godz. 11:00

Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
     

Czytaj więcej: AZ-48-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-46/U/2020

10.09.2020r.
godz. 11:00

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, dokumentacji projektowej naprawy i modernizacji budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie — Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 
     

Czytaj więcej: AZ-46-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-45/U/2020

04.09.2020r.
godz. 10:00

Wykonanie etalażu do wystawy czasowej: August Zamoyski. Myśleć w kamieniu.
     

Czytaj więcej: AZ-45-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-44/U/2020

26.08.2020r.
godz. 11:00

Modyfikacja portalu internetowego https://bip.mnp.art.pl oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1 AA.
     

Czytaj więcej: AZ-44-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-43/U/2020

25.08.2020r.
godz. 11:00

Kompleksowa usługa transportu obiektów na wystawę „ August Zamoyski. Myśleć w kamieniu” organizowaną w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
     

Czytaj więcej: AZ-43-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-42/U/2020

25.08.2020r.
godz. 12:00

Wykonanie etalażu do wystawy czasowej: August Zamoyski. Myśleć w kamieniu– wg projektu aranżacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
     

Czytaj więcej: AZ-42-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-40/U/2020

11.08.2020r.
godz. 11:00

Dostawa zestawów komputerowych i notebooków z wyposażeniem
     

Czytaj więcej: AZ-40-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-39/U/2020

29.07.2020r.
godz. 11:00

Wykonanie corocznych cięć formujących na grabach i lipach w ogrodzie rokokowym w Rogalinie
     

Czytaj więcej: AZ-39-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-38/U/2020

15.07.2020r.
godz. 11:00

Dostawa artykułów biurowych do Muzeum Narodowego w Poznaniu
     

Czytaj więcej: AZ-38-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-37/U/2020

14.07.2020r.
godz. 11:00

Bieżąca konserwacja mechanizmu „Koziołków”, znajdujących się na wieży zegarowej Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1
     

Czytaj więcej: AZ-37-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-36/U/2020

13.07.2020r.
godz. 11:00

Uszycie na wymiar sortów mundurowych dla pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz dostarczenie ich do siedziby zamawiającego
     

Czytaj więcej: AZ-36-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-34/U/2020

13.07.2020r.
godz. 11:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tonerów do drukarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na II kwartał 2020
     

Czytaj więcej: AZ-34-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-30/U/2020

29.06.2020r.
godz. 10:00

Wykonanie na wymiar, dostawa i montaż mebli w Sekretariacie Muzeum Narodowego w Poznaniu 
     

Czytaj więcej: AZ-30/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-32/U/2020

29.06.2020r.
godz. 11:00

Dostawa zestawów komputerowych i notebooków z wyposażeniem 
     

Czytaj więcej: AZ-32-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-23/U/2020

25.06.2020r.
godz. 11:00

Bieżąca konserwacja mechanizmu „Koziołków”, znajdujących się na wieży zegarowej Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1 
     

Czytaj więcej: AZ-23-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-33/U/2020

23.06.2020r.
godz. 11:00

Naświetlenie, druk, oprawa introligatorska wydawnictw offsetowych oraz ich dostarczenie do MNP
     

Czytaj więcej: AZ-33-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-31/U/2020

10.06.2020r.
godz. 11:00

Wykonanie etalażu do wystawy - Grafika niemiecka XV i XVI w.
     

Czytaj więcej: AZ-31-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-28/U/2020

27.05.2020r.
godz. 11:00

Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
     

Czytaj więcej: AZ-28-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-15/U/2020

26.05.2020r.
godz. 10:00

Usługa serwisowania nawilżaczy powietrza typu Brune B-400 i Brune B-500 
     

Czytaj więcej: AZ-15-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-27/U/2020

04.06.2020 r.
godz. 10:00

Wykonanie robót budowlanych w budynku stajni w Muzeum Pałacu w Rogalinie - w oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
     

Czytaj więcej: AZ-27-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-26/U/2020

21.05.2020r.
godz. 10:00

Uszycie na wymiar i dostarczenie do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej 
     

Czytaj więcej: AZ-26-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-24/U/2020

18.05.2020r.
godz. 11:00

Dostawa artykułów elektrotechnicznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu
     

Czytaj więcej: AZ-24-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-22-U-2020

30.04.2020r.
godz. 11:00

Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów należących do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz kosztorysu remontu budynku (tzw. stajni) położonego w Rogalinie
     

Czytaj więcej: AZ-22-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-21-U-2020

30.04.2020r.
godz. 11:00

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET END POINT NOD32 CLIENT UPGRADE
     

Czytaj więcej: AZ-21-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-20-U-2020

27.04.2020r.
godz. 11:00

Dostawa notebooka z wyposażeniem
     

Czytaj więcej: AZ-20-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-17-U-2020

10.04.2020r.
godz. 13:00

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych
      

Czytaj więcej: AZ-17-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-19-U-2020

02.04.2020r.
godz. 10:00

Wykonanie robót budowlanych w budynku stajni w Muzeum Pałacu w Rogalinie - w oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
      

Czytaj więcej: AZ-19-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-8-U-2020

19.03.2020r.
godz. 11:00

Dostarczenie, montaż i zaprogramowanie nowych i istniejących urządzeń systemu CCTV w Muzeum Zamek w Goluchowie
      

Czytaj więcej: AZ-8-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-16-U-2020

13.03.2020r.
godz. 10:00

Kampania reklamowa w przestrzeni miasta Poznania towarzysząca wystawie „Michel Quarez. Plakaty”. Ekspozycja wielkoformatowych nośników reklamowych.
      

Czytaj więcej: AZ-16-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-18-U-2020

17.03.2020r.
godz. 10:00

Diagnoza stanu organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej, pozycji na rynku oraz metod zarządzania w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wypracowanie wspólnie z Zamawiającym propozycji misji, wizji działalności i strategii rozwoju Muzeum Narodowego w Poznaniu na lata 2020-2024.
      

Czytaj więcej: AZ-18-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-14-U-2020

11.03.2020r.
godz. 12:00

Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Muzeum środków czystości
      

Czytaj więcej: AZ-14-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-11-U-2020

28.02.2020r.
godz. 13:00

Dostawę dwóch dysków do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX60 S3 na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu
      

Czytaj więcej: AZ-11-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-10-U-2020

27.02.2020r.
godz. 13:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na I kwartał 2020. 
      

Czytaj więcej: AZ-10-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-9-U-2020

20.02.2020r.
godz. 13:00

Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu
      

Czytaj więcej: AZ-9-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-5-U-2020 14.02.2020r. Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z tereniu Muzeum palac w Rogalinie.
      

Czytaj więcej: AZ-5-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-6-U-2020 11.02.2020r. do godz. 13.00 Dostawa, wykonanie i montaż ekranów ekspozycyjnych zgodnie z projektem aranżacyjnym do wystawy "Michele Quarez. Plakaty" w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-6-U-2020

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-7-U-2020 11.02.2020 Na naświetlenie, druk, oprawę introligatorską wydawnictw offsetowych i ich dostarczenie do Muzeum Narodowego w Poznaniu 
      

Czytaj więcej: AZ-7-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-2-U-2020 21.01.2020 Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności 
      

Czytaj więcej: AZ-2-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-3/U/2020 22.01.2020
do godz. 13:00
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu środków czystości określonych w załączniku nr 1 do zapytania
     

Czytaj więcej: AZ-3/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-37-U-2019 16.12.2019
 do godz. 13:00
Malowanie trzech pomieszczeń biurowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-37-U-2019

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-31-U-2019 18.12.2019
 do godz. 11:00
Konserwacja wraz z usuwaniem bieżących awarii instalacji i urządzeń elektrycznych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu, tj. w Muzeum Pałac w Rogalinie oraz w Muzeum Zamek w Gołuchowie.
      

Czytaj więcej: AZ-31-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-36-U-2019 17.12.2019
 do godz. 11:00
Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-36-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-33-U-2019 16.12.2019
 do godz. 12:00
Usługi serwisowania kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu w latach: 2020 i 2021.
      

Czytaj więcej: AZ-33-U-2019

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-34-U-2019 18.12.2019
 do godz. 11:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej spękań budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-34-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-35-U-2019 16.12.2019
 do godz. 11:00
 Zakup i dostarczenie części zamiennych do nawilżaczy i agregatu wody lodowej.
      

Czytaj więcej: AZ-35-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-30-U-2019 5.12.2019
 do godz. 11:00
Wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-30-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-32-U-2019 2.12.2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukarek.
      

Czytaj więcej: AZ-32-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-27-U-2019 29-11-2019 Wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników Straży Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-27-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-25-U-2019 28-11-2019 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
      

Czytaj więcej: AZ-25-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-24-U-2019 19-11-2019 M jak Mistrzowie”, polegającą na ekspozycji reklam wielkoformatowych statycznych i wielkoformatowych mobilnych w wybranych miastach wojewódzkich na terenie Polski 
      

Czytaj więcej: AZ-24-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-23-U-2019 18-11-2019 dostarczenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego i ich podłączenie do istniejącego systemu SSWiN w Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu – Muzeum Instrumentów Muzycznych
     

Czytaj więcej: AZ-23-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-22-U-2019 14-11-2019 zaprojektowania wg inspiracji pracami artystów, wykonania i dostarczenia do muzeum gadżetów: toreb płóciennych, notesów oraz ołówków 
     

Czytaj więcej: AZ-22-U-2019