Zapytania ofertowe

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-11-U-2020

28.02.2020r.
godz. 13:00

Dostawę dwóch dysków do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX60 S3 na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu
      

Czytaj więcej: AZ-11-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-10-U-2020

27.02.2020r.
godz. 13:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na I kwartał 2020
      

Czytaj więcej: AZ-10-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-9-U-2020

20.02.2020r.
godz. 13:00

Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu
      

Czytaj więcej: AZ-9-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-5-U-2020 14.02.2020r. Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z tereniu Muzeum palac w Rogalinie.
      

Czytaj więcej: AZ-5-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-6-U-2020 11.02.2020r. do godz. 13.00 Dostawa, wykonanie i montaż ekranów ekspozycyjnych zgodnie z projektem aranżacyjnym do wystawy "Michele Quarez. Plakaty" w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-6-U-2020

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-7-U-2020 11.02.2020 Na naświetlenie, druk, oprawę introligatorską wydawnictw offsetowych i ich dostarczenie do Muzeum Narodowego w Poznaniu 
      

Czytaj więcej: AZ-7-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-2-U-2020 21.01.2020 Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności 
      

Czytaj więcej: AZ-2-U-2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-3/U/2020 22.01.2020
do godz. 13:00
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu środków czystości określonych w załączniku nr 1 do zapytania
     

Czytaj więcej: AZ-3/U/2020

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-37-U-2019 16.12.2019
 do godz. 13:00
Malowanie trzech pomieszczeń biurowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-37-U-2019

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-31-U-2019 18.12.2019
 do godz. 11:00
Konserwacja wraz z usuwaniem bieżących awarii instalacji i urządzeń elektrycznych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu, tj. w Muzeum Pałac w Rogalinie oraz w Muzeum Zamek w Gołuchowie.
      

Czytaj więcej: AZ-31-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-36-U-2019 17.12.2019
 do godz. 11:00
Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-36-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-33-U-2019 16.12.2019
 do godz. 12:00
Usługi serwisowania kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu w latach: 2020 i 2021.
      

Czytaj więcej: AZ-33-U-2019

Symbol Oferty do dnia  Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-34-U-2019 18.12.2019
 do godz. 11:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej spękań budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-34-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-35-U-2019 16.12.2019
 do godz. 11:00
 Zakup i dostarczenie części zamiennych do nawilżaczy i agregatu wody lodowej.
      

Czytaj więcej: AZ-35-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-30-U-2019 5.12.2019
 do godz. 11:00
Wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-30-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego  
AZ-32-U-2019 2.12.2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych tuszy i tonerów do drukarek.
      

Czytaj więcej: AZ-32-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-27-U-2019 29-11-2019 Wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników Straży Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
      

Czytaj więcej: AZ-27-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-25-U-2019 28-11-2019 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
      

Czytaj więcej: AZ-25-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-24-U-2019 19-11-2019 M jak Mistrzowie”, polegającą na ekspozycji reklam wielkoformatowych statycznych i wielkoformatowych mobilnych w wybranych miastach wojewódzkich na terenie Polski 
      

Czytaj więcej: AZ-24-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego 
AZ-23-U-2019 18-11-2019 dostarczenie urządzeń zabezpieczenia elektronicznego i ich podłączenie do istniejącego systemu SSWiN w Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu – Muzeum Instrumentów Muzycznych
     

Czytaj więcej: AZ-23-U-2019

Symbol Oferty do dnia Przedmiot zapytania ofertowego
AZ-22-U-2019 14-11-2019 zaprojektowania wg inspiracji pracami artystów, wykonania i dostarczenia do muzeum gadżetów: toreb płóciennych, notesów oraz ołówków 
     

Czytaj więcej: AZ-22-U-2019