Symbol
AZ-20-U-2020
Oferty do dnia
27.04.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa notebooka z wyposażeniem

Symbol
AZ-17-U-2020
Oferty do dnia
10.04.2020r.
godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych

Symbol
AZ-19-U-2020
Oferty do dnia
02.04.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie robót budowlanych w budynku stajni w Muzeum Pałacu w Rogalinie - w oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-8-U-2020
Oferty do dnia
19.03.2020r.
godz. 11:00
Dostarczenie, montaż i zaprogramowanie nowych i istniejących urządzeń systemu CCTV w Muzeum Zamek w Goluchowie

Symbol
AZ-16-U-2020
Oferty do dnia
13.03.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Kampania reklamowa w przestrzeni miasta Poznania towarzysząca wystawie „Michel Quarez. Plakaty”. Ekspozycja wielkoformatowych nośników reklamowych.

Symbol
AZ-18-U-2020
Oferty do dnia
17.03.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Diagnoza stanu organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej, pozycji na rynku oraz metod zarządzania w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wypracowanie wspólnie z Zamawiającym propozycji misji, wizji działalności i strategii rozwoju Muzeum Narodowego w Poznaniu na lata 2020-2024.

Symbol
AZ-14-U-2020
Oferty do dnia
11.03.2020r.
do godz. 12:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Muzeum środków czystości

Symbol
AZ-11-U-2020
Oferty do dnia
28.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawę dwóch dysków do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX60 S3 na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-10-U-2020
Oferty do dnia
27.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na I kwartał 2020.

Symbol
AZ-9-U-2020
Oferty do dnia
20.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu

Podkategorie