Symbol
AZ-59/U/2020
Oferty do dnia
16.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Wymiana zniszczonych płyt na nowe w naświetlach piwnic Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego"

Symbol
AZ-66/U/2020
Oferty do dnia
13.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Dostawa artykułów biurowych do Muzeum Narodowego w Poznaniu"

Symbol
AZ-63/U/2020
Oferty do dnia
12.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Malowanie pomieszczeń biurowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu"

Symbol
AZ-61/U/2020
Oferty do dnia
09.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Dostawa notebooków z wyposażeniem"

Symbol
AZ-53/U/2020
Oferty do dnia
09.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Położenie parkietu dębowego w sali Muzeum Narodowego w Poznaniu"

Symbol
AZ-55/U/2020
Oferty do dnia
30.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów"

Symbol
AZ-60/U/2020
Oferty do dnia
30.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w kuchni królewskiej"

Symbol
AZ-54/U/2020
Oferty do dnia
29.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
„Malowanie sal ekspozycji stałej w Muzeum Narodowym w Poznaniu”

Symbol
AZ-51/U/2020
Oferty do dnia
22.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
„Dostawa rękawic dla zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID 19”

Symbol
AZ-50/U/2020
Oferty do dnia
17.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Podkategorie