Symbol
AZ.281.2.18.2022
 
UWAGA! Zmieniony formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu. Szczegóły w załączniku "Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 8.09.2022 r.".
 
Oferty należy składać do 16 września 2022 r., do godz. 11.00
 

Przedmiot postępowania: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu

 Identyfikator postępowania:

ff7c9240-902b-4a38-97b8-313adf4adb80

 

Symbol
AZ.281.2.17.2022
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:
 
Oferty należy składać do 2 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie projektu rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku w Poznaniu oraz projektu modernizacji i renowacji wnętrz budynku Ratusza - Muzeum Poznania, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

a27c0dc5-1993-4b9f-a49f-cb8ea18d8480

 Załączniki:

 • zal 1c_Klasztorna - projekt 2018
 • zal 1e_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny
 • zal 1f_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/FcNFqRC8WktgYTw

Załączniki:

 • zal 1i_Ratusz - projekt piwnic
 • zal 1j_Ratusz - projekt parter

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/4yPqwFBZissa4TQ

Symbol
AZ.281.2.16.2022
 
Oferty do dnia
26 lipca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

dadd7b7f-d36e-479c-ad7c-a5ce2275c02e

 

Symbol
AZ.281.2.15.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 14 lipca 2022 r., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami.
 
Identyfikator postępowania:

7af45eba-d0ca-4e55-bbc2-6034bc4a8609

 

Symbol
AZ.281.2.13.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 15 lipca 2022 r., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

ad74d470-9151-4f50-ae34-fc9a256f15da

 

Symbol
AZ.281.2.14.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 30 czerwca 2022 roku, do godz. 12.00

Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

ae77a42a-f31d-46bb-8fed-115be860cfbf

Załączniki:

 • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
 • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
 • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
 • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.12.2022
 
Oferty do dnia
30 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

0814b103-ea6b-4bb7-9cbc-1b88125f0075

 

Symbol
AZ.281.2.11.2022
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia: 21 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

UWAGA! Zmiana SWZ, formularzy ofertowych i wzoru umowy

 
Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

8b2edfb4-d78e-42c4-a6bc-8bfe7fc85ac6

Załączniki:

 • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
 • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
 • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
 • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.10.2022
 
Oferty do dnia
21 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6775e985-964c-45c8-93c9-2a2a835792ac

  

Symbol
AZ.281.2.5.2022
 
 
Oferty do dnia
14 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

 
Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Muzeum Narodowego w Poznaniu
 

Identyfikator postępowania:

68ae0eb7-50ad-431d-a831-09eb95421802