Symbol
AZ.281.3.39.2022
 
Termin składania ofert: do 10 listopada 2022 r., do godz. 10.00
 
Przedmiot zapytania: oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na: uszczelnieniu, lutowaniu, mocowaniu: rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.43.2022
 
Termin składania ofert: do 17 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.2.29.2022
 
Termin składania ofert: do 28 listopada 2022, do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

e51b6b3e-738e-41df-9063-29e9be204df2

Symbol
AZ.281.3.41.2022
 
Termin składania ofert: do 03 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: ułożenie instalacji przewodowej dla systemów SSWiN-KD oraz CCTV w Muzeum Etnograficznym, oddziale MNP
 

Symbol
AZ.281.3.42.2022
 
Termin składania ofert: do 04 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu multimedialnego
 

Symbol
AZ.281.2.28.2022
 
Termin składania ofert: do 3 listopada 2022 r., do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostarczeniem i instalacja mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy oraz stacji uzdatniania wody.
 
Identyfikator postępowania:

1a9d06b8-195a-4521-ae92-ca444d54378e

Symbol
AZ.281.3.40.2022
 
Termin składania ofert: do 03 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz z dostawą oraz montażem sprzętu informatycznego w ramach zadania: Budowa ekspozycji w piwnicach Muzeum Poznania – Ratusza.
 

Symbol
AZ.281.3.38.2022
 
Termin składania ofert: do 02 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: usługa przeprowadzenia badań geotechnicznych wraz z opracowaniem ekspertyzy geotechnicznej z analizą i oceną stanu stateczności odcinka północnej skarpy wraz z murem oporowym na Wzgórzu Przemysła na terenie Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu - oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.37.2022
 
Termin składania ofert: do 02 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: usługa przeprowadzenia badań geofizycznych terenu Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła 1, wraz ze sporządzeniem analizy i opracowania uzyskanych danych.
 

Symbol
AZ.281.3.36.2022
 
Termin składania ofert: do 19 października 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów.
 

Podkategorie