Symbol
AZ.281.3.6.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 23.03.2022 r., do godz. 12.00

 
Przedmiot zapytania: Ekologiczna pielęgnacja ogrodu zamkowego przy Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz terenów zielonych przy Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.9.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 22.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Kampania reklamowa na nośnikach reklamy zewnętrznej projektu "Rok Romantyzmu w Muzeum Narodowym w Poznaniu"
 
 

Symbol
AZ.281.3.7.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 16.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na uszczelnianiu, lutowaniu, mocowaniu rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
 

Symbol

AZ.281.3.5.2022

 
 
Oferty do dnia
15.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn."Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol
AZ.281.2.4.2022
 
Zmiana terminu składania ofert.
Oferty należy składać do 18.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
 
Identyfikator postępowania:

ID feac06bd-9841-4c71-b92a-a0d46540839b

 

 

 

Symbol

AZ.281.3.4.2022

 
 
Oferty do dnia
9.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol

AZ.281.3.3.2022

 
 
Oferty do dnia
2.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego".

 

Symbol

AZ.281.3.2.2022

 
 
Oferty do dnia
28.02.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostarczenie środków ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni

 

Symbol
AZ.281.2.1.2022
 
Oferty do dnia
28.02.2022, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów – zamówienie podzielone jest na trzy części
 
Identyfikator postępowania
0c060c54-ef8d-49ec-a0d1-3ea9991e0fe4

 

 

Podkategorie