Symbol

AZ.281.3.1.2022

 
 
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na: uszczelnieniu, lutowaniu, mocowaniu rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol
AZ.281.2.3.2022
 
Oferty do dnia
04.03.2022, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz konserwacji stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Identyfikator postępowania
a791d3c9-5080-4363-bd31-a55d29ad963d

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia prosimy pobrać klikając na poniższy link

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/qwr2xMCFgptfRjw

 
 

Symbol
AZ.281.2.2.U.2022
 
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Realizacja usług wydawniczych, polegających na montażu, naświetleniu, wydruku, oprawie introligatorskiej i dostawie do siedziby Muzeum wydawnictw towarzyszących wystawie „Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka”
 

Symbol
AZ.281.2.4.U.2022
 
Oferty do dnia
11.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 

Symbol
AZ.281.2.3.U.2022
 
Oferty do dnia
09.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
 

Symbol
AZ.281.2.1.U.2022
 
Oferty do dnia
08.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Świadczenie usług polegających na serwisowaniu instalacji elektrycznych w zamiejscowych oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze agregatu prądotwórczego w Muzeum Pałacu w Rogalinie. Świadczenie usług konserwacji agregatu prądotwórczego i konserwacji stacji średniego napięcia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu
 

Symbol
AZ.281.4.2.2022
 
 
 
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi transportu obiektów na wystawę Tradycja i nowoczesność. Stowarzyszenie artystów wielkopolskich "Plastyka" (1925 - 1939)

Symbol
AZ.281.4.1.2022
 
 
 
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie etalażu w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 do wystawy czasowej Tradycja i nowoczesność. Stowarzyszenie artystów wielkopolskich "Plastyka" (1925 - 1939) zgodnie z projektem aranżacyjnym i opisem
 

Symbol
AZ.281.2.2.2022
 
Oferty do dnia
07.02.2022, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania
ocds-148610-b941a949-7844-11ec-beb3-a2bfa38226ab

Uwaga: Załącznik 1 prosimy pobrać klikając na poniższy link

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/xzWqPA7oxYDXmim

Uwaga: Załączniki do odpowiedzi 03.02.2022 prosimy pobrać klikając na poniższy link

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/s5j5LcbiQs4YLrg

 
 

Symbol
AZ.281.9.K.2021
 
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Zakup utworu:  Józef Pankiewicz, Portret Marii i Krystyny Mańkowskich, 1911, olej, płótno, 156 x 105, nr inw. MNP MP 115
 
 

Podkategorie