Symbol
AZ.281.3.35.2022
 
Termin składania ofert: do 19 października 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz z dostawą, instalacją oraz uruchomieniem systemu elektronicznej ewidencji i  przechowywania kluczy z oprogramowaniem w Ratuszu.
 

Symbol
AZ.281.3.32.2022
 
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana do zapytania"
 
Obowiązujący formularz ofertowy - "załącznik nr 2_formularz ofertowy_PO ZMIANACH"
 
Termin składania ofert:
do 19.10.2022 r., do godz. 11.00

Zmiana terminu składania ofert:
do 24.10.2022 r., do godz. 11.00
 
 
Przedmiot zapytania: usługa dzierżawy wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych (laser kolor) z terminalem.
 

Symbol
AZ.281.3.34.2022
 
Termin składania ofert: do 14 października 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej części piwnicy w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znajduje się na chmurze MNP pod linkiem:

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/SzBqetDQf8YaRS6

 
 

Symbol
AZ.281.2.26.2022
 
Termin składania ofert: do 14 października 2022 r., do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostarczeniem i instalacja mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody oraz mobilnych wyciągów stanowiskowych.
 
Identyfikator postępowania:

270ce0eb-a2c0-467a-b377-9ac3a1646828

Symbol
AZ.281.3.33.2022
 
Termin składania ofert:
do 12.10.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomienie przewodników multimedialnych oraz zaprojektowanie i wykonanie dedykowanej aplikacji.  
 

Symbol
AZ.281.2.25.2022
 
Oferty należy składać do 23 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa montażu, naświetlenia, druku offsetowego, oprawy introligatorskiej wraz z dostawą wydawnictw do Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

ae1f0ff2-eeda-429e-9091-1b286c48f52f

Symbol
AZ.281.2.22.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana + odpowiedzi_II".
 
Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami
 
Identyfikator postępowania:

5175228a-cdfa-4634-b4cd-f9a9bf955142

Symbol
AZ.281.2.24.2022
 
Oferty należy składać do 27 września 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Muzeum Poznania - Ratuszu, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
 
Identyfikator postępowania: 45837475-900a-4c25-a34d-d450b0cc18c0

Załącznik nr 1 do SWZ znajduje się na chmurze MNP pod linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a2W2CzK2KAWSRQS

 

Symbol
AZ.281.2.23.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "Zmiana + odpowiedzi" z dnia 13 września br.
 
 
 
 
Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków, tabletów i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6e866087-b98a-47e0-b3bc-efed26e34835

 
Oferty należy składać do 21 września 2022 r.


Szczegóły w załączniku.

 

Podkategorie